Kaubamärgid

Tellimistingimused

  1. Käesolevad tellimistingimused kehtivad Ökomaailma poolt hallatavas veebikeskkonnas www.okomaailm.ee asetsevast e-poest tellitud kaupade ostu-müügilepingule. Leping sõlmitakse Twicero OÜ (registrikood 11811121, asukoht Sillaotsa, Kabila küla, 76311 Kernu vald) ja kaupa telliva Eestis asukoha aadressi omava füüsilise või juriidilise isiku (Tellija) vahel vastavalt käesolevatele tingimustele. Välisriikidesse Ökomaailma e-poest kaupa tellida ei saa. Tingimustele ja lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
  2. Tellija poolt e-poodi sisestatud tellimus loetakse sooviks sõlmida tellitud kauba ostu-müügileping. Leping loetakse sõlmituks, kui tellija on tasunud punktis 4 nimetatud ettemaksu ja Ökomaailm on asunud tellimust täitma. Lepingut ei loeta sõlmituks juhul, kui ei tasuta ettemaksu.
  3. Ökomaailm täidab tellimuse 2 tööpäeva jooksul. Juhul, kui tellimust ei ole võimalik koheselt terviklikult täita (nt kõiki tellitud kaupu ei ole laos), saadab Ökomaailm tellitud kauba tellijale mitme saadetisena ning iga saadetise eest arvestatakse eraldi transporditasu. Ökomaailm on kohustatud tellitud kaupa tellijani toimetama üksnes tellimuses märgitud Eesti aadressil.
  4. Tellitud kaubad edastatakse tellijale kullerteenuste osutajate abil. Võimaliku transporditeenuse osutaja ja transpordi viisi valib tellija tellimuse tegemisel e-poe vastavast valikust.
  5. Ökomaailma e-poes olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad kehtivat käibemaksu. Ökomaailm jätab endale õiguse korrigeerida kaupade hindasid, sh juhul kui muutub käibemaks.
  6. Tellijal on õigus tagastada 14 päeva jooksul kõiki kaupu ja vahetada oluliste puudustega (praak) kaup vastavalt allpool kirjeldatud korrale ja tingimustele.
  7. Tellijal on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud lepingust ilma põhjenduseta 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest tellijale. Kui mõni tellitud kaupadest jõuab tellijani teistest hiljem, siis kehtib hiljem kättesaadud kauba suhtes taganemisõigus alates hilisemast kättesaamisest. Kaup peab olema originaalpakendis, markeeringutega, terve ja kasutamata. Kauba tagastamiseks tuleb esitada lepingust taganemisteade e-postile info@twicero.ee.  Tagastatav kaup tuleb viia kullerteenuse osutajale. Ökomaailm aktsepteerib kauba edastamist Laagri Maksimarketis asuvatesse Omniva või Smartposti pakiautomaatidesse.  Tagastamisega seotud kulud kannab tellija. Ökomaailm tagastab tellijale kauba eest tasutud hinna tellija pangaarvele hiljemalt 10 päeva jooksul alates tagastatava kauba laekumisest Ökomaailmale. Tramsporditasu tagastamisele ei kuulu.
  8. Ökomaailmal on õigus tellimuse alusel sõlmitud lepingust taganeda, kui tellija ei ole edastanud kauba kättetoimetamiseks õigeid andmeid või kui kauba kohaletoimetamise aadress ei ole Eesti Vabariigis või kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida. Sellisel juhul saadab Ökomaailm tellijale vastavasisulise e-kirja tellimuses näidatud tellija e-maili aadressile ja tagastab 10 tööpäeva jooksul tellija poolt tehtud ettemaksu.
  9. Ökomaailmal on õigus koguda tellijate poolt Ökomaailmale avaldatud isikuandmeid (tellija nimi, aadress, telefon ja e-posti aadress). Ökomaailmal on õigus vajadusel avaldada tellijate andmeid tellimuse täitmiseks ka kolmandatele isikutele. Ökomaailmal on õigus kasutada tellijate andmeid ka oma majandustegevuse raames reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks tellijale, kui tellija on selleks nõusoleku andnud. Ökomaailmal on õigus tellija igasuguse makseviivituse korral edastada tellija isikuandmeid kolmandale isikule avaldamiseks maksehäirete registris. Ökomaailmal on õigus avaldada tellija isikuandmeid kolmandale isikule, kui see on vajalik lepingust tulenevate nõuete sissenõudmiseks, s.h. õigusnõustajale, kohtutäiturile ning kohtule. Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või lepingu täitmiseks.
  10. Pooled vastutavad otsese varalise kahju tekitamise eest juhul, kui kahju põhjustati tahtlikult või raskest hooletusest. Käesolev säte ei piira seadusest tulenevat kauba tootja vastutust.

Kehtivad alates 29.01.2016